shadow

Маршрутни разписания №:02101, 02102, 02103, 02104, 02105

На автобусна линия Исперих - Разград


Тръгване ( Исперих - Разград )
Изпълнява се целогодишно
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Исперих 07:15
Голям Поровец 07:23 1 07:24 6.5
Лудогорци 07:29 1 07:30 3.5
Малко Йонково 07:34 1 07:35 4.7
Йонково - център 07:39 1 07:40 2.6
Черковна - разклон 07:45 1 07:46 5.6
Ясеновец 07:50 1 07:51 4.6
Недоклан - разклон 07:55 1 07:56 4.2
Разград 08:05 7.5
Обща дължина: 39.4 км., Средна техническа скорост: 54.7 км/ч, Общо време за движение: 43 мин., Средна съобщителна скорост: 47 км/ч, Общо време на пътуване: 50 мин.
Изпълнява се в работни дни
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Исперих 09:30
Голям Поровец 09:38 1 09:39 6.5
Лудогорци 09:44 1 09:45 3.5
Малко Йонково 09:49 1 09:50 4.7
Йонково - разклон 09:52 1 09:53 1.3
Черковна - разклон 09:57 1 09:58 4.3
Ясеновец 10:02 1 10:03 4.6
Недоклан - разклон 10:07 1 10:08 4.2
Разград 10:15 7.5
Обща дължина: 36.6 км., Средна техническа скорост: 57.8 км/ч, Общо време за движение: 38 мин., Средна съобщителна скорост: 48.8 км/ч, Общо време на пътуване: 45 мин.
Изпълнява се целогодишно
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Исперих 10:30
Голям Поровец 10:38 1 10:39 6.5
Лудогорци 10:44 1 10:45 3.5
Малко Йонково 10:49 1 10:50 4.7
Йонково - център 10:54 1 10:55 2.6
Черковна - разклон 11:00 1 11:01 5.6
Ясеновец 11:05 1 11:06 4.6
Недоклан - разклон 11:10 1 11:11 4.2
Разград 11:20 7.5
Обща дължина: 39.4 км., Средна техническа скорост: 54.7 км/ч, Общо време за движение: 43 мин., Средна съобщителна скорост: 47 км/ч, Общо време на пътуване: 50 мин.
Изпълнява се в работни дни
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Исперих 13:30
Голям Поровец 13:38 1 13:39 6.5
Лудогорци 13:44 1 13:45 3.5
Малко Йонково 13:49 1 13:50 4.7
Йонково - разклон 13:52 1 13:53 1.3
Черковна - разклон 13:56 1 13:57 4.3
Ясеновец 14:00 1 14:01 4.6
Недоклан - разклон 14:05 1 14:06 4.2
Разград 14:15 7.5
Обща дължина: 36.6 км., Средна техническа скорост: 57.8 км/ч, Общо време за движение: 38 мин., Средна съобщителна скорост: 48.8 км/ч, Общо време на пътуване: 45 мин.
Изпълнява се само в неделни дни от периода 1 септември - 30 юни
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Исперих 16:00
Голям Поровец 16:08 1 16:09 6.5
Лудогорци 16:14 1 16:15 3.5
Малко Йонково 16:19 1 16:20 4.7
Йонково - център 16:24 1 16:25 2.6
Черковна - разклон 16:30 1 16:31 5.6
Ясеновец 16:35 1 16:36 4.6
Недоклан - разклон 16:40 1 16:41 4.2
Разград 16:50 7.5
Обща дължина: 39.4 км., Средна техническа скорост: 54.7 км/ч, Общо време за движение: 43 мин., Средна съобщителна скорост: 47 км/ч, Общо време на пътуване: 50 мин.

Връщане ( Разград - Исперих )
Изпълнява се целогодишно
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Разград 08:20
Недоклан - разклон 08:29 1 08:30 7.5
Ясеновец 08:34 1 08:35 4.2
Черковна - разклон 08:39 1 08:40 4.6
Йонково - център 08:45 1 08:46 5.6
Малко Йонково 08:50 1 08:51 2.6
Лудогорци 08:55 1 08:56 4.7
Голям Поровец 09:01 1 09:02 3.5
Исперих 09:10 6.5
Обща дължина: 39.4 км., Средна техническа скорост: 54.7 км/ч, Общо време за движение: 43 мин., Средна съобщителна скорост: 47 км/ч, Общо време на пътуване: 50 мин.
Изпълнява се в работни дни
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Разград 11:45
Недоклан - разклон 11:55 1 11:56 7.5
Ясеновец 12:00 1 12:01 4.2
Черковна - разклон 12:05 1 12:06 4.6
Йонково - разклон 12:10 1 12:11 4.3
Малко Йонково 12:12 1 12:13 1.3
Лудогорци 12:17 1 12:18 4.7
Голям Поровец 12:21 1 12:22 3.5
Исперих 12:30 6.5
Обща дължина: 36.6 км., Средна техническа скорост: 57.8 км/ч, Общо време за движение: 38 мин., Средна съобщителна скорост: 48.8 км/ч, Общо време на пътуване: 45 мин.
Изпълнява се целогодишно
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Разград 15:00
Недоклан - разклон 15:10 1 15:11 7.5
Ясеновец 15:15 1 15:16 4.2
Черковна - разклон 15:20 1 15:21 4.6
Йонково - център 15:26 1 15:27 5.6
Малко Йонково 15:31 1 15:32 2.6
Лудогорци 15:35 1 15:36 4.7
Голям Поровец 15:41 1 15:42 3.5
Исперих 15:50 6.5
Обща дължина: 39.4 км., Средна техническа скорост: 54.7 км/ч, Общо време за движение: 43 мин., Средна съобщителна скорост: 47 км/ч, Общо време на пътуване: 50 мин.
Изпълнява се в работни дни
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Разград 17:30
Недоклан - разклон 17:40 1 17:41 7.5
Ясеновец 17:45 1 17:46 4.2
Черковна - разклон 17:49 1 17:50 4.6
Йонково - разклон 17:53 1 17:54 4.3
Малко Йонково 17:56 1 17:57 1.3
Лудогорци 18:01 1 18:02 4.7
Голям Поровец 18:07 1 18:08 3.5
Исперих 18:15 6.5
Обща дължина: 36.6 км., Средна техническа скорост: 57.8 км/ч, Общо време за движение: 38 мин., Средна съобщителна скорост: 48.8 км/ч, Общо време на пътуване: 45 мин.
Изпълнява се само в неделни дни от периода 1 септември - 30 юни
Маршрут Час, минути км.
Пристига Стои Тръгва
Разград 17:30
Недоклан - разклон 17:40 1 17:41 7.5
Ясеновец 17:45 1 17:46 4.2
Черковна - разклон 17:50 1 17:51 4.6
Йонково - център 17:56 1 17:57 5.6
Малко Йонково 18:01 1 18:02 2.6
Лудогорци 18:06 1 18:07 4.7
Голям Поровец 18:12 1 18:13 3.5
Исперих 18:20 6.5
Обща дължина: 39.4 км., Средна техническа скорост: 54.7 км/ч, Общо време за движение: 43 мин., Средна съобщителна скорост: 47 км/ч, Общо време на пътуване: 50 мин.

Фирмата обслужваща тази линия е възложена на Кооперация "Транс 2001"