shadow

Годишни технически прегледи на туристически ремаркета

ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИЯ, ЦЕНИ


Валидност и период за преминаване на технически преглед

  • ГТП на туристическо ремарке

    Ремаркетата

    с допустима максимална маса не по-голяма от 0.75 тона подлежат на ГТП на всеки 2 години.

Документи, необходими за преминаване на Годишен Технически Преглед

От 18.01.2016г. показването на квитанция за платен годишен данък на МПС-то е задължително във всички пунктове в цялата страна!
  • 1. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед.
  • 2. Малък и голям регистрационен талон на ППС, като големият може да е копие.
  • 3. Документ за платен данък на ППС.
  • 4. Старото удостоверение за технически преглед.

Ценоразпис

Годишен технически преглед Цена с ДДС Категория
1 Ремарке до 750 кг. 30 лева O1